Cennetim Olur musun? Cennetin Olmak Şerefimdir !

admin 3950 Şiir
213Hit

------ SEVDİĞİNE MEKTUP ------ Elini tutsam, dünyanın öbür ucuna benimle birlikte gelir misin? Bekle desem, dünyanın bir ucunda beni bekler misin? Denizimde fırtınalar çıktığında limanım olur musun? Karanlık bastırdığında deniz fenerim Hava açtığında yıldızlarım olur musun; Bulutlar göğü kapladığında pusulam? Mihengim, turnusol kağıdım olur musun? Yüreğimin suyu bulandıkça onu durultacak iksirim olurmusun? Kapılar kapandığında kapım, yollar aşındığı vakit yolum Saklanmak istesem duvarım olur musun? Özgürlüğüm ve mapushanem olurmusun? Üşürsem evim yorganım sığındığım kucağım olurmusun? Çölümde vaha olur musun? Vahamda hurma ağacım? Dağın tavşanı, çölün ceylanı gecenin hayalleri bağrına bastığı gibi beni bağrına basar mısın? Şak şak yarılsa bile gökten umudunu kesmeyen kıraç tarlalar gibi, umut bağlarmısın bana? Gitmek istersem kanatlarım olur musun? kalmak istersem ayagımda prangam? Hurilerim olur musun? Soğanda sarımsakta gözüm yok tih çölünde gözüm yok. Ateş almaya gidersem, kırk vakit sonra dönsem bile, aynı yerde beni beklermisin? Arkadaşlarım, Ailem, Kavmim beni terk ederse ve ben ailemden kavmimden kaçarsam bir kez arkana bakmadan, arkamdan gelir misin? Ot bitmeyen bir vadide yalnızca Allah'a emanet edilip gidersem sen de beni kınamaksızın O'na güvenir ve sa'y eder misin? Ümidimi kaybettiğim anda ümidim, Neşemi kaybettiğim zamanda da çoşkum, Kalbim işgale uğrarsa rehberim olur musun? Arkadaşım, Yoldaşım, Sırdaşım, Huzurum, Sürurum, Nurum, Zinetim, Nimetim, Cennetim olur musun? ------ SEVDİĞİNDEN GELEN CEVAP ------ CENNETİN OLMAK ŞEREFİMDİR Yüreğimden tutmuşken sen, bir de ellerim ellerindeyken Dünyanın obur ucu da olsa gelirim seninle ben, Bekle desen, dünyanın bir ucunda sen bir ucunda ben Bir an bile geri dönmem. Asla bulandırılamayacak olan denizlerinde fırtınalar çıksa Her an sığınabileceğin limanın olmaya giriftarım ben Zifiri karanlıklarda, gönlüne aydınlık verebilmek, Hava açtığında yıldızın olup gözlerinden dökülmek isterim. Ve bulutlar birlik olup da göğü kapladıkları zaman Yönünü belirtecek bir garip pusulan olabilmektir gayretim. Eğer ben senin zümrüdün, zebercedin, mihengin Ve turnusol kağıdın isem, sabır ve tahammül kuşu olan Yüreğinin suyu bulandıkça onu durultacak iksirin de benim. Tüm kapılar pervasızca üzerine kapandığında, Ardına kadar açık, gül kokulu kapın.. Yürümekle aşılmış yollardan farklı bir yolun Saklanmak istediğinde duvarın olurum. En dar zamanlarında özgürlüğün, kuytularda mapushanen, Üşüdüğünde evin, yorganın sığınacak kucağın olurum. Layık miyim bilemem çöllerinde vaha , Vahanda boynu bükük bir hurma ağacı olmaya, Dağın tavşanı, çölün ceylanı, mehtabın zikre daldığı gecelerde, seni bağrıma basmaya. Ama; çorak toprakların umudunu kaybetmeden beklediği Rahmet gibi , ben de umut bağlar, beklerim seni. Gitmek istersen uzak diyarlara, Seni bir nefeste uçuracak kanat olur yüreğim Kalmak istediğinde buralarda Kal diye yalvararak ayağında pranga oluveririm. Kaç vakit geçer bilemem gurbetlerden dönüşün. Sılanda hurin olup, aynı yerde beklemektir niyetim. Ot bitmeyen vadilerde Hacer’im ben.. Allah’a emanet edilip de gidersen, Asla seni kınamaksızın, O’na güvenip say ederim ben.. Ümitlerinin tükendiği zamanlarda ümidin, Neşen kaybolduğunda coşkun, Ve kalbin işgale uğrarsa rehberin olmak isterim. Arkadaşın, yoldaşın, huzurun, Sürurun, nurun, ziynetin, nimetin olmak hayalim. Cennetin olmak Şerefimdir..!


Yorum : Serenimsi