Serdar Tuncer - İnsanlığa Nasihat (Osman Hulûsi Efendi k.s.)

admin 3950 Şiir
358Hit

1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri'nin ahfâdından olan Osman Hulûsi Efendi, aynı zamanda mutasavvıf bir şâirdir.

Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî adlı eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından çeşitli şehirlerde düzenlenen "Uluslar Arası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu" programlarına sunucu olarak iştirak eden şair ve sanatçı Serdar Tuncer de çeşitli programlarında Hulusi Efendi Hazretleri'nin şiirlerinden seslendirmiştir. Serdar Tuncer'in seslendiriği Nasihat Gazeli Hulusi Efendi Hazretleri'nin en bilinen şiiri olup çeşitli sanatçılar tarafından da albümlerinde seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:


1. Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol


2. Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol


3. Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol

4. Allâh için herkese hürmet et de sev sevil Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol


5. İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol


6. Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol


7. Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol


8. Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol


9. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin Sözünü gerçek söyle Hulûsî’nin dili ol